• Andere populaire boeken over dementie
  • Andere populaire boeken over dementie
  • Andere populaire boeken over dementie

Andere populaire boeken over dementie

Het voorwoord van 'Kookboek bij dementie' is geschreven door dementiedeskundige Ruud Dirkse. Hij is (coördinerend) auteur van vier van de populairste Nederlandse boeken over dementie.


Had ik het maar geweten is een compleet basisboek en inmiddels het beste verkochte dementieboek in Nederland en België. Het is opgebouwd rond 100 praktische tips en bevat drie interviews met bekende Nederlanders/Vlamingen. Dirkse schreef dit boek samen met zijn vrouw na hun eigen ervaringen als mantelzorgers. www.hadikhetmaargeweten.nl

(Op)nieuw geleerd, oud gedaan gaat over het lerend vermogen van mensen met dementie. Het boek beschrijft de meest voorkomende, nog werkzame leermethodes, naast 67 indrukwekkende praktijkverhalen waarin prachtige resultaten bereikt zijn. Mede-auteurs zijn Prof. Dr. Roy Kessels, Frans Hoogeveen en Irmgard van Dixhoorn. www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl

In Handig bij dementie staat het toenemende gevoels- en emotieleven van mensen met dementie centraal. Met veel aandacht voor het belang van nuttig bezig blijven, gedragsverandering, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Enkele toonaangevende deskundigen schreven ‘gastartikelen’ over de invloed van licht, over muziek, over eten en over de invloed van bewegen. Mede-auteur is Lenie Vermeer. www.handigbijdementie.nl

De kern van het boek Ik heb dementie wordt gevormd door 50 openhartige brieven van mensen met dementie aan lotgenoten. In deze brieven vertellen zij hoe zij deze rotziekte een aanvaardbare en werkbare plek in hun leven hebben gegeven. Een inspirerend boek voor lotgenoten, dat ook veel tips en suggesties bevat voor familie en professionals. Dirkse heeft dit boek samengesteld met Prof. Dr. Marcel Olde Rikkert. www.ikhebdementie.nl